fredag 11. september 2009

Asyl

En som fikk asyl før var en intellektuell fra Øst-Europa som var kommet på kant med regimet og reelt sett var forfulgt og trakassert.


Det var slike Flyktningekonvensjonen var ment for, ikke muslimer og negre som reiser over halve kloden på jakt etter et bedre liv.
Sitert fra: En som fikk asyl før var en intellektuell fra Øst-Europa

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar