søndag 13. september 2009

Hva er en nordmann?

Er betegnelsen nordmann en geografisk, kulturell, samhørighet med andre innen det samme geografiske området. Er det en arvet tilhørighet til et folk som sammen har utviklet seg gjennom årtusener innen det samme geografiske området.


Eller er du nordmann om du har fått en papirlapp av norske myndigheter, en papirlapp der det står at du er norsk uansett hvor du kommer fra i verden og uavhengig av hvilken nasjonalitet du har, det være seg du kommer fra Pakistan, et eller annet land i Afrika eller hvor det nå måtte være på kloden.
Sitert fra: Hva er en nordmann?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar