torsdag 17. september 2009

Kommunisme og sosialisme

Begrepene kommunisme og sosialisme brukes mer eller mindre om hverandre men i følge Marx og Engels stats modell var kommunismen bare et diktatur som var nødvendig for å renske ut borgerskapet og dets ideer og for å få omformet alle mennesker til sosialister. Og dermed var ikke diktaturet nødvendig lenger og man hadde da en rendyrket sosialisme.


Den største likheten er at begge diktaturer hadde det sosialistiske samfunn uten diktaur som mål. Begge er utgått av arbeiderpartier eller arbeiderklassen.
Begge diktaturene eliminerte fiender av staten, som skrekk og advarsel. Slik at resten av befolkningen, som ikke var partimedlemmer, skulle adlyde den politiske elite.

Den største forskjellen var at kommunismen drepte borgeskapet og overtok produksjonsmidlene, fabrikker og øvrig næringsliv.
Nazistene lot borgerskapet beholde fabrikkene og næringslivet. For blant annet mente Hitler at borgerskapet var mye flinkere til å produsere enn hans politiske kolegaer i Russland.
Sitert fra: Kommunisme - Nazisme - facisme og sosialisme

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar