lørdag 31. oktober 2009

Marsjen for «sharia» avlyst

Marsjen for Sharia i London er avlyst. Hva pønsker de på? Noe merkelig skjer i England. Islam 4 uk har avlyst marsjen i London dag fordi de har blitt truet med både det andre fra motstanderne.
Sitert fra: Marsjen for Sharia i London er avlyst. Hva pønsker de på?

lørdag 17. oktober 2009

Polarisering

Radikal Islam på frammarsj i England. Sjekk websidene! Har mistanke om at ikke alle vet hva som skjer i England for tiden.

Undres på hva som vil skje under marsjen for sharia den 30 oktober i London.Samfunnet polariserer seg på en måte som er særdeles illevarslende. 
Sitert fra: Radikal Islam på frammarsj i England. Sjekk websidene!

Vaksinen

Jeg tør ikke å ta denne svineinfluensavaksinen I Sverige har det allerede nå begynt å dukke opp bivirkninger, bl.a. åndenød, press i brystet, utslett og mye mer.
Og dette er bare de kortsiktige og umiddelbare bivirkningene.Denne vaksinen er ikke tilstrekkelig utprøvd, og vi aner ingenting om langsiktige alvorlige bivirkninger og (i verste fall dødsfall?).

Så hva er farligst av en slik uutprøvd og ukjent vaksine, og en influensasykdom som for de fleste har et mildt forløp foreløpig??
Sitert fra: Jeg tør ikke å ta denne svineinfluensavaksinen

onsdag 14. oktober 2009

«Utflyktning»

Står i media idag at det for første gang er netto utflytting i Oslo.

Hvorfor mon tro?Min søster som er lærer flytter fordi hun har fått nok av våre nye landsmenn.

Hun er redd, og alle hennes venner sier det samme.
Sitert fra: Folk begynner å flytte ut av byen....

lørdag 10. oktober 2009

Rød Ungdom og Blitz

Til alle Blitzere og Rød Ungdom, Les dette! Neste gang dere demonstrer er det kanskje lurt å ha en stoor parole med ordene " Ikke noen Nazister i våre gater" deretter en bilde av Stormuftin av Jerusalem som gjør Hitler honnør, jeg har og sett bilder av muslimsk ungdom som gjør Sieg heil, siste en bilde fra Sverige der en araber gjør Hitler honnør!

Dette kanskje setter igang en tankeprosess hos noen! 

Rart at Rød ungdom og Blitz fordømmer sk rasister men samtidig sprer de antisemittisme og opptrer som nazister.
Sitert fra: Til alle Blitzere og Rød Ungdom, Les dette!

fredag 9. oktober 2009

Nobels fredspris

Nobels fredspris er `dessverre blitt en farse. ...

Se reaksjonene på amerikanske kanaler- så ser dere at det er først og fremst overraskelse som er reaksjonen der. President Obama har ikke utført noe enda i sitt verv som skal tilsi at han bør tildeles noen Fredspris!
Sitert fra: Obama - Klok beslutning av Nobelkomiteen??

tirsdag 6. oktober 2009

Tokultur

Når det er åpenlyst for enhver noenlunde virkelighetsnær Nordmann at det med muslimene som den mestvoksende ikke-vestlige befolkningsgruppe (halvparten av alle nyfødte i Oslo er barn av muslimer) ikke bærer mot det såkalte Flerkulturelle nye Norge. - Snarere vil vi med årene stadig ane konturene av Det nye todelte Norge, med bønnerop over høytalere fra moskeer i hver eneste liten og 'stor' by ('det viktigste nå er å få på plass moskeene, det med bønnerop får vi komme tilbake til når den norske befolkning er mer moden for det')...
Sitert fra: Slutt å snakke om det FLERkulturelle samfunnet...

mandag 5. oktober 2009

Asylpolitikken

De som trenger vår hjelp har ingen aksjer i den norske godhetsindustrien i det hele tatt, de tjener ikke som politiske brikker for Jens & Co, og skulle vi hjulpet de som virkelig trenger det der de er, så ville bøndenes sjefsideolog, Per Olaf Lundteigen, fått apoplektisk anfall; norske landbruk kunne fått konkurranse. Gud/Allah (stryk det som ikke passer) forby!

Av og til lurer jeg på om ikke det hele er en retningsstyrt politisk prosess, først destabilisere lokaldemokratiet, deretter skape den krisa som trengs for å realisere rødfascistenes våte drømmer om kaos og kupp.
Sitert fra: Hele Norge burde skrike NEI !!!