lørdag 17. oktober 2009

Polarisering

Radikal Islam på frammarsj i England. Sjekk websidene! Har mistanke om at ikke alle vet hva som skjer i England for tiden.

Undres på hva som vil skje under marsjen for sharia den 30 oktober i London.Samfunnet polariserer seg på en måte som er særdeles illevarslende. 
Sitert fra: Radikal Islam på frammarsj i England. Sjekk websidene!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar