fredag 20. november 2009

Prostitusjon og molbo-politikk

Jeg mener at Liv Jessen og PRO-senter er overeksponert i media. Det er så håpløst dumt det de kommer med, og etter min mening er det vel få enkeltpersoner som har bidratt MER til prostitusjon og menneskehandel enn nettop Liv Jessen.

Om Stortinget ikke hadde hørt på henne og hennes likesinnede, så kunne vi nå hatt forbud mot både kjøp og salg og med det latt politiet i samarbeid med utlendingsdirektoratet utført sin oppgave langt mer effektivt i dag.

I dag kn vi med undring tenke tilbake på at det i fjor var fremme i media hvordan PRO-senteret skulle hjelpe de prostituerte kvinnene til omskolering, nå som det visstnok skulle bli slutt på prostitusjon i Norge, noe som fremstår som enda mer latterlig i dag når de utenlandske prostituerte strømmer til Norge.Denne saken minner litt om opphevingen av forbudet mot tigging i Norge. Politikerne opphevet forbudet fordi tigging visstnok ikke var et problem i Norge i dag. Men hva skjedde: jo tiggingen nærmest eksploderte. Politikerne var tydeligvis ute av stand til å forstå at tigging ikke var et problem, nettopp fordi man hadde et forbud.

På samme måte vil prostitusjon nå forbli et problem, helt til at politikerne innser at det også må innføres et forbud mot salg, for å få slutt på problemet.

For å være konsekvent i lovgivningen, bør myndighetene nå snarest enten oppheve forbudet mot kjøp, eller motsatt: å innføre et forbud også for salg av seksuelle tjenester (jeg støtter det siste).

Slik lovverket er i dag, så fremstår det som inkonsekvent og latterlig.
Sitert fra: Litt om prostitusjon og molbo-politikk i Norge

1 kommentar:

  1. Ja denne frk Jessen fremstår som moder Teresa og våre naive kunnskapsløse politikere går konstant med hue under armen og armen i bind! Og skattebetalerne bidrar til at lovbruddene i denne bransjen - og andre fortsetter å florere! Verden vil bedras!

    SvarSlett