tirsdag 24. november 2009

Velferd

Den kulturelle og sosiale kapital – limet som binder samfunnet sammen - er like viktig for et lands fremgang og stabilitet som økonomien. Når man ikke kan basere seg på tillit mellom innbyggerne og heller ikke har en felles kulturell forståelse, er selve fundamentet for velferdsstaten borte. Det er det som har skjedd i Norge, og nå kommer økonomien i glideflukt etter.


Viljen til å dra lasset sammen gjorde at Norge utviklet seg til et moderne velferdssamfunn. Nå kan vi ikke lenger stole på at alle er med og drar lasset, samt at mange nasjonsgrupper står veldig fjernt fra hverandre kulturelt. Ja, muslimer forakter helt åpent vår kultur.

Det hjelper ikke å pøse på med penger, det viser erfaringen for irakere forblir irakere, pakistanere forblir pakistanere, somaliere forblir somaliere og slik er det med så og si alle fjernkulturelle grupper med noen unntak.
Sitert fra: Ikke bare god økonomi som er nødvendig for velferd

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar