mandag 22. februar 2010

Norsk kultur

Jeg har hørt sosialister mene at Norge ikke har kultur. Altså at det er bra å innføre ny kultur(muslimene). Vi hører ofte sosialister si: «Norsk kultur, hva er det?», med en nedsettende tone, gjerne i en debatt om innvandring og Norges framtid, eller politikk generelt.

Det sosialister ikke forstår er at den kulturen man lever i er ikke den kulturen man merker, fordi man er tilpasset den kulturen. Det er mye letter å legge merke til andre kulturer, fordi de andre kulturene ikke er lik den vi har.

Vår kultur kan vi si er den kulturen de andre ikke har.


Når vi sier at vi ikke liker deler av andres kultur(kjønslemlesting, burka, ufrivillig vielse etc), så er det et bevis på at vår kultur i de respektive temaene i våre øyne er bra. Og det er et bevis på at vi har en kultur, en kultur som skiller seg fra andres.

Så når noen sier: «Norsk kultur, hva er det?» så kan vi jo tenke oss om to ganger, å si: «Jeg trives med vår kultur, ergo har vi en god kultur.»

Men så er det mange som tenker på kultur, som gamle kulturtradisjoner. Mange synes det er eksotisk å reise til andre land som lever etter gamle skikker og normer, og som bruker kyr for å pløye opp jorden framfor en traktor. Vell, vi har også slike gamle kulturtradisjoner å se tilbake på, men vi har tatt et steg videre, samtidig som vi har prøvd å bevare noen av de gamle tradisjonene og historien om hvordan det en gang var.
Sitert fra: Dagens tanker: Norsk Kultur, hva er det?
(Bilde: hsivonen)

søndag 14. februar 2010

Politiske monstre

Det finnes politikere i landets regjering og storting hos hvem en klar falsk holdning til landets kultur og grunnlov blir mer og mer fremtredende.
Grunnloven er forsøkt endret til fordel for kommunistiske inndragninger som etter all solemerker ville legge norsk skipsfart øde.

Norsk kultur og lovgivning er under stadig angrep fra islamske ekstremister der truer med terrorangrep på den etnisk norske befolkning om ikke nordmenn viser disse inntrengerne respekt.
Burde det ikke være omvendt, burde ikke de vise respekt for det folk som gir dem mat i munnen og tak over hodet.


...

At enkelte av våre politiske ledere, som er valgt for å gi fedrelandet og folket de beste vilkår for å leve i fred og frihet, går hen og viser et ordbruk som må ansees å ikke ta klar avstand fra angrep på sivilisasjon og ytringsfrihet og som vil føre til abnorme samfunnsmessige uhyrligheter om de blir gjennomført, forteller at vi har politiske monstre blant landets ledere, monstre som kan koste oss dyrt.

Det å forholde seg taus eller ikke klart GJØRE NOE med forhold som tar sikte på å undergrave landets frihet og fred, også om nødvendig med terror, som erstatning for å stå oppreist gjennom en storm i stedet angriper andre politiske partiers medlemmer er en holdning som viser at det er ikke Norges beste som står øverst på deres agenda.
Sitert fra: NORGE - etniske normenn - muslimer - politikere - kultur.
(Bilde: RolfSteinar)

torsdag 4. februar 2010

Sjikane

Hvem skal ha ansvaret for at min datter på 15år blir sjikanert på det groveste daglig med ukvemsord og beføling både her og der av innvandrer som staten har sluppet inn.
Hun er skoleflink,og en sunn norsk ungsdom,men nå sliter hun med bare og ville gå på skolen!!
Dette begynner og bli helt uholdbart for oss.Når skal det settes en stopper for dette,eller må jeg gjøre det selv!!
Dette er ikke et enkelt tillfelle.Noen av de som kommer har jo ikke begreper på hvordan de skal oppføre seg.
Men vi må forholde oss til dere forskurdde religionen som de selv synder mot hver dag.
Jeg er drit lei.Og de er et stort problem i Norge.


Min datters karakterer raser,da hun nå ikke vil gå på skolen pga. av dette!!Hvem har ansvaret!!
Jeg forlanger et knallhardt regelverk hvordan disse idiotene skal oppføre seg.
Sitert fra: MUSLIMER!!VI HAR FÅTT NOK!!!
(Bilde: anataman)