mandag 22. februar 2010

Norsk kultur

Jeg har hørt sosialister mene at Norge ikke har kultur. Altså at det er bra å innføre ny kultur(muslimene). Vi hører ofte sosialister si: «Norsk kultur, hva er det?», med en nedsettende tone, gjerne i en debatt om innvandring og Norges framtid, eller politikk generelt.

Det sosialister ikke forstår er at den kulturen man lever i er ikke den kulturen man merker, fordi man er tilpasset den kulturen. Det er mye letter å legge merke til andre kulturer, fordi de andre kulturene ikke er lik den vi har.

Vår kultur kan vi si er den kulturen de andre ikke har.


Når vi sier at vi ikke liker deler av andres kultur(kjønslemlesting, burka, ufrivillig vielse etc), så er det et bevis på at vår kultur i de respektive temaene i våre øyne er bra. Og det er et bevis på at vi har en kultur, en kultur som skiller seg fra andres.

Så når noen sier: «Norsk kultur, hva er det?» så kan vi jo tenke oss om to ganger, å si: «Jeg trives med vår kultur, ergo har vi en god kultur.»

Men så er det mange som tenker på kultur, som gamle kulturtradisjoner. Mange synes det er eksotisk å reise til andre land som lever etter gamle skikker og normer, og som bruker kyr for å pløye opp jorden framfor en traktor. Vell, vi har også slike gamle kulturtradisjoner å se tilbake på, men vi har tatt et steg videre, samtidig som vi har prøvd å bevare noen av de gamle tradisjonene og historien om hvordan det en gang var.
Sitert fra: Dagens tanker: Norsk Kultur, hva er det?
(Bilde: hsivonen)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar