søndag 14. februar 2010

Politiske monstre

Det finnes politikere i landets regjering og storting hos hvem en klar falsk holdning til landets kultur og grunnlov blir mer og mer fremtredende.
Grunnloven er forsøkt endret til fordel for kommunistiske inndragninger som etter all solemerker ville legge norsk skipsfart øde.

Norsk kultur og lovgivning er under stadig angrep fra islamske ekstremister der truer med terrorangrep på den etnisk norske befolkning om ikke nordmenn viser disse inntrengerne respekt.
Burde det ikke være omvendt, burde ikke de vise respekt for det folk som gir dem mat i munnen og tak over hodet.


...

At enkelte av våre politiske ledere, som er valgt for å gi fedrelandet og folket de beste vilkår for å leve i fred og frihet, går hen og viser et ordbruk som må ansees å ikke ta klar avstand fra angrep på sivilisasjon og ytringsfrihet og som vil føre til abnorme samfunnsmessige uhyrligheter om de blir gjennomført, forteller at vi har politiske monstre blant landets ledere, monstre som kan koste oss dyrt.

Det å forholde seg taus eller ikke klart GJØRE NOE med forhold som tar sikte på å undergrave landets frihet og fred, også om nødvendig med terror, som erstatning for å stå oppreist gjennom en storm i stedet angriper andre politiske partiers medlemmer er en holdning som viser at det er ikke Norges beste som står øverst på deres agenda.
Sitert fra: NORGE - etniske normenn - muslimer - politikere - kultur.
(Bilde: RolfSteinar)

1 kommentar:

  1. Quisling solgte Norge til fienden. Jonas G Støre gjør akkurat det samme! På tide at noen bruker Grunnloven?

    SvarSlett