tirsdag 2. mars 2010

«Det Nye Vi»

«Det Nye Vi» Et forræders utsagn. Utsagnet tyder på et ønske om en «ny» statsform med «ny» befolkning.
For at en slik rokering av samfunnet skal bli mulig må det til en etnisk utrensking som skal gi plass for dette «NYE VI».
Når dette «NYE VI» er blitt mange nok og er på plass med flertall på storting og i regjering, vil arbeidet med å omgjøre landets lover, herunder grunnloven, begynne.
Landets etniske kultur og historie vil sakte men sikkert legges i skyggenes dal og til slutt forsvinne helt. For å forstå hva som vil skje med landets etniske befolkning, herunder samene, er det nok å henvise til tidligere tiders indianerstammer i nord og syd Amerika.


At dette utsagnet kommer fra den sittende regjerings utenriksminister , samtidig som man ser den voldsomme innvandring av mennesker fra en bestemt kultur denne regjeringen favoriserer og ikke gjør noe for å hindre får en til å tenke på bevisst forræderi mot landet og dets etniske befolkning. Her har en også i minnet en annen av regjeringens medlemmer som var i Pakistan på valgturne for å verve mennesker fra den samme kulturen til Norge, noe som styrker denne mistanken når en ser utviklingen med en stadig større frekkhet og utøvelse av vold fra denne gruppen etter hvert som deres antall i landet har øket betraktelig de siste 4 årene.

Forsøket på å kalle denne innvandringen «arbeidsinnvandring» er så åpenbart urimelig da det ikke er arbeid nok til landets egen befolkning at den må kalles ren løgn.

Familiegjenforeningsprogrammet for denne gruppen er et rent befolkningsøkningsprogram fra regjeringen for å eskalere det som må ansees som en ønsket okkupasjon av landet fra denne gruppen norske politikere.
Sitert fra: "DET NYE VI" Et forræders utsagn.
(Bilde: abbilder)