tirsdag 10. august 2010

«Sverige på vei mot borgerkrig»

Flera gånger i veckan åker jag hem till våra äldre och svaga som blivit utsatta för smutsiga åldringsbrott (där någon tränger sig in i lägenheten och lurar/misshandlar den gamla tills de får alla värdesakerna) och ber om ett signalement på vem som begått detta hemska övergrepp. Varje gång beskrivs gärningsmannen som invandrare från en speciell folkgrupp. Inte en enda gång under hela min poliskarriär har jag fått gärningsmännen beskriven som Svensk.

Detsamma gäller de tusentals personrånen där vår barn och svaga blir hotade och rånade på gator och torg, 95 procent av de hundratals gärningsmän jag fått beskrivna för mig anges av den utsatte vara invandrare.

http://politisktinkorrekt.info/2010/08/09/polis-och-sverigedemokrat

Svensk leser:

Gummikulor och militär insats är lösningen. Det är ingen invandring vi ser idag, det är kolonisering/ockupation.
Om inte den av staten utsedda ordningsmakten kan upprätthålla ordningen är det en extraordinär situation och utegångsförbud skall råda. Överträdelser bestraffas omedelbart och mycket hårt. Vi är ju på gränsen till inbördeskrig!

Sitert fra:
Sverige på vei mot borgerkrig mener en leser

Stortingsmelding nr. 74

Stortingsmelding nr. 74 er forfattet i 1979. Fire år etter at Norges lovgivende forsamling hadde besluttet at innvandringen skulle stoppes omgående. Dokumentet bærer undertittelen "Om innvandrere i Norge".

Det er misvisende.

Dokumentet er intet annet enn en plan for avskaffelsen av både Norge som nasjon og som nordmenns fedreland. Særlig inneholder kapittel 14 i dokumentet interessante formuleringer. Hvem er så forfatteren av Stortingsmelding nr. 74 - selve planen for overgivelse av norsk territorium? Ingen ringere enn landsmoderen selv; Doktor Gro Harlem Brundtland.
Punkt 14.1 avsluttes: "De sentrale myndigheter og de politisk ansvarlige må til enhver tid påvirke massemedia som fjernsyn og radio..."

14.2 innledes slik; "Grunnen må legges til rette for å stimulere den nytenkning og de nye adferdsformer dette krever av hver enkelt av oss.

Oppmerksomheten må ikke rettes mot innvandrerene fordi de er ensbetydende med problemer, men fordi det norske samfunn har fått en ny dimensjon som det må tas hensyn til i den fremtidige planlegging på alle samfunnsnivåer".

Hvis noen fortsatt er i tvil om hvor tilfeldig den etterfølgende multikulturelle misære egentlig er leveres tilståelsen mot slutten av dokument 74; "Det er nødvendig med betydelig innsats av økonomiske og andre ressurser for å ta igjen og styre den utviklingen mot et flerkulturellt/pluralistisk samfunn som vi er inne i (...) En ønsker ikke å stille noe krav om at innvandreren skal bli mest mulig norsk, (assimileres) selv om han eller hun vil bosette seg her for godt. "

Norsk journalistlag følger, slik norsk presse fulgte Goebbels diktat fra april 1940, kommandoene avgitt i "nr 74". I brosjyren "Enfold eller mangfold" - et politisk skrift - instruerer Norges journalistlag sine medlemmer om hvordan de skal oppføre seg for å møte kravene fra Stortingsmelding nr. 74. I brosjyren finnes følgende sjekkliste.

Dokumentet bruker betegnelsen "flernasjonalt samfunn" og anerkjenner dermed kulturnasjonen Norge. Denne glippen er senere rettet og det er i dag ikke anerkjent noen annen tanke enn at nasjonen Norge er en samling individer som ved tilfeldighet eller rettmessig innehar norsk pass.

Ikke glem å ha lyden på.

http://www.baksiden.net/grogoeb.htm

Sitert fra: RE^1: Mange asylsvindlere som bosettes snakker svensk....

mandag 9. august 2010

Reell verdiskaping

Stopp tøvet om stor (reell) verdiskaping i Oslo!!
Ja, dette er jo SSBs regnemåte… og hele Vestlandet eksploderer av indignasjon – igjen!
Den tilsynelatende verdiskapingen skyldes at Oslo som hovedstad tillegges verdiskaping gjennom at mange hovedkontor ligger i Oslo. Husk: Hvis vi flyttet disse kontorene til der produksjonen faktisk foregår (og dermed konsernregnskapenes adresse tilsvarende), ville Oslo sett svært katastrofal ut….
Hvor i Oslo produseres dette (?!):

• Kraftproduksjonen
• Olje
• Fisk (inkl. oppdrett)
• Metaller
• Jordbruk
• Skogbruk
• Skip og offshorefartøyer
• Osv?

Som Friele sier: 70% av dette ligger mellom Kristiansand og Kristiansund.
”Industri” i Oslo? I Oslo lages hovedsakelig grafiske produkter, dvs. reklamemateriellet, brosjyrene og telefonkatalogene som ingen trenger. Ellers ingen industri og det som kan kalles ”skaping av varige verdier”.

Inntektene er i hovedsak koblet mot den gunstige rollen ved å være hovedstad og administrasjonssenter for resten av landet. Oslo mottar dermed en enorm overføring av nasjonens samlede verdiskaping til å betale gode lønninger til dem som driver med dette.

Utover de rene fiskalinntekter over skatteseddelen fra det ganske land som betaler alle administratorene og pengeflytterne, snakker vi om parkeringsvakter, telefonselgere, en enorm mengde andre byråkrater, frisører, drosjesjåfører, butikkpersonale og narkomane og tiggere. Alt som følger en hovedstad, men som vil opphøre å ha noe å leve av straks resten av landet slutter å produsere de faktiske verdiene disse gruppene vegeterer på.

Sitert fra: Stopp tøvet om stor (reell) verdiskaping i Oslo!!