mandag 9. august 2010

Reell verdiskaping

Stopp tøvet om stor (reell) verdiskaping i Oslo!!
Ja, dette er jo SSBs regnemåte… og hele Vestlandet eksploderer av indignasjon – igjen!
Den tilsynelatende verdiskapingen skyldes at Oslo som hovedstad tillegges verdiskaping gjennom at mange hovedkontor ligger i Oslo. Husk: Hvis vi flyttet disse kontorene til der produksjonen faktisk foregår (og dermed konsernregnskapenes adresse tilsvarende), ville Oslo sett svært katastrofal ut….
Hvor i Oslo produseres dette (?!):

• Kraftproduksjonen
• Olje
• Fisk (inkl. oppdrett)
• Metaller
• Jordbruk
• Skogbruk
• Skip og offshorefartøyer
• Osv?

Som Friele sier: 70% av dette ligger mellom Kristiansand og Kristiansund.
”Industri” i Oslo? I Oslo lages hovedsakelig grafiske produkter, dvs. reklamemateriellet, brosjyrene og telefonkatalogene som ingen trenger. Ellers ingen industri og det som kan kalles ”skaping av varige verdier”.

Inntektene er i hovedsak koblet mot den gunstige rollen ved å være hovedstad og administrasjonssenter for resten av landet. Oslo mottar dermed en enorm overføring av nasjonens samlede verdiskaping til å betale gode lønninger til dem som driver med dette.

Utover de rene fiskalinntekter over skatteseddelen fra det ganske land som betaler alle administratorene og pengeflytterne, snakker vi om parkeringsvakter, telefonselgere, en enorm mengde andre byråkrater, frisører, drosjesjåfører, butikkpersonale og narkomane og tiggere. Alt som følger en hovedstad, men som vil opphøre å ha noe å leve av straks resten av landet slutter å produsere de faktiske verdiene disse gruppene vegeterer på.

Sitert fra: Stopp tøvet om stor (reell) verdiskaping i Oslo!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar