tirsdag 24. november 2009

Velferd

Den kulturelle og sosiale kapital – limet som binder samfunnet sammen - er like viktig for et lands fremgang og stabilitet som økonomien. Når man ikke kan basere seg på tillit mellom innbyggerne og heller ikke har en felles kulturell forståelse, er selve fundamentet for velferdsstaten borte. Det er det som har skjedd i Norge, og nå kommer økonomien i glideflukt etter.


Viljen til å dra lasset sammen gjorde at Norge utviklet seg til et moderne velferdssamfunn. Nå kan vi ikke lenger stole på at alle er med og drar lasset, samt at mange nasjonsgrupper står veldig fjernt fra hverandre kulturelt. Ja, muslimer forakter helt åpent vår kultur.

Det hjelper ikke å pøse på med penger, det viser erfaringen for irakere forblir irakere, pakistanere forblir pakistanere, somaliere forblir somaliere og slik er det med så og si alle fjernkulturelle grupper med noen unntak.
Sitert fra: Ikke bare god økonomi som er nødvendig for velferd

fredag 20. november 2009

Drosjesituasjonen

Det er usigelig trist å se hvor forkvaklet ting har begynt å bli i landet vårt. Det som engang var det tryggeste for barna dine, nemlig å ta taxi hjem etter en bytur, kan nå være en felle, inngangsporten til et traumatisert liv.Og det er et ugjendrivelig faktum at hadde det ikke vært for enkelte fargerike elementer så hadde ikke denne problemstillingen oppstått.
Sitert fra: Hvor mye skal vi akseptere av de rød-grønne Svikerne ?

Prostitusjon og molbo-politikk

Jeg mener at Liv Jessen og PRO-senter er overeksponert i media. Det er så håpløst dumt det de kommer med, og etter min mening er det vel få enkeltpersoner som har bidratt MER til prostitusjon og menneskehandel enn nettop Liv Jessen.

Om Stortinget ikke hadde hørt på henne og hennes likesinnede, så kunne vi nå hatt forbud mot både kjøp og salg og med det latt politiet i samarbeid med utlendingsdirektoratet utført sin oppgave langt mer effektivt i dag.

I dag kn vi med undring tenke tilbake på at det i fjor var fremme i media hvordan PRO-senteret skulle hjelpe de prostituerte kvinnene til omskolering, nå som det visstnok skulle bli slutt på prostitusjon i Norge, noe som fremstår som enda mer latterlig i dag når de utenlandske prostituerte strømmer til Norge.Denne saken minner litt om opphevingen av forbudet mot tigging i Norge. Politikerne opphevet forbudet fordi tigging visstnok ikke var et problem i Norge i dag. Men hva skjedde: jo tiggingen nærmest eksploderte. Politikerne var tydeligvis ute av stand til å forstå at tigging ikke var et problem, nettopp fordi man hadde et forbud.

På samme måte vil prostitusjon nå forbli et problem, helt til at politikerne innser at det også må innføres et forbud mot salg, for å få slutt på problemet.

For å være konsekvent i lovgivningen, bør myndighetene nå snarest enten oppheve forbudet mot kjøp, eller motsatt: å innføre et forbud også for salg av seksuelle tjenester (jeg støtter det siste).

Slik lovverket er i dag, så fremstår det som inkonsekvent og latterlig.
Sitert fra: Litt om prostitusjon og molbo-politikk i Norge

torsdag 19. november 2009

Prostituerte

Jaså, prostituerte har hatt 'varmestuer' hele tiden? Det visste jeg ikke, og jeg tror ikke mange andre visste om det heller.Det er vel derfor de kan være så iherdige til langt på natt. Mat, klær, klesvask, legehjelp - du verden. Gratis kaffe!
Sitert fra: Jaså, prostituerte har hatt ‘varmestuer’ hele tiden?

lørdag 14. november 2009

Tulleverdier & realverdier

Uten sannhetssøken blir man fort sittende fast i den samme gamle boblen med det samme gamle tankemønsteret.
Mange tror (ubevisst) at man blir født for raskest mulig bli sendt i barnehage, videre på tulleskoler, ut i arbeidslivet for jobbe med tulleting, for å betale skatt til det samme tullesystemet som lar deg råtne på gamlehjem (om du overlever alt tullet) ?
Sitert fra: Tulleverdier VS realverdier

fredag 6. november 2009

Etnedal kommune

Demokrati i Norge.. vås! Etnedal kommune vedtok at de ikke ville ha asylmottak i den lille bygda på østlandet.Fylkesmannen overkjørte vedtaket. Vil du ikke så skal du.
Sitert fra: Etnedal kommune fullstendig overkjørt i asylsak

torsdag 5. november 2009

Stevia

Stevia er en busk som vokser bl.a. i Norge. Den er nesten hundrede ganger mer søt enn sukker uten noen av de negative bivirkninger som kunstig tilsøtningsmidler har.Likevel er stevia forbudt som tilsøtningsstoff for salg. Det som er godkjent er bl.a. aspertame som har en tvilsom forhistorie når det gjelder sikkerhet. De ernærings rådene som leveres ut til det store flertallet er byggd på skjulte agendaer der nærings interesser skal heller beskyttes ...
Sitert fra: Giftstoffet Aspertame er lovlig naturstoffet STEVA ulovlig

tirsdag 3. november 2009

Tony Blair

Tony Blair blir nå kalt landsforræder i engelsk presse for sin bevisste og hemmeligholdte(multikulturelle) ødeleggelse av landet.Han går nok til historien som den verste etterkrigslederen i Europa.
Sitert fra: Tony Blair blir nå kalt landsforræder i engelsk presse