torsdag 29. april 2010

Strømprisene i Norge

Da energiloven kom tidlig på 90-tallet, trodde optimistene at vi ville få et fritt marked for strøm i Norge og Norden. Slik ble det ikke. Som konsument kan du velge leverandør, men valgfriheten er illusorisk, prisforskjellene små og selskapene sitter i praksis med bukten og begge endene. Og når selskapene har tjent sine milliarder på å levere strøm til for dem gunstige priser, står Staten, fylkeskommunen eller kommunene klar til å slakte overskuddene i selskapene.

Markedskonkurransen er illusorisk også fordi nesten alle strømleverandørene – 90 prosent av dem – er døtre eller søstre av produsentselskaper. De er gjerne organisert i konserner, slik at offentlig innsyn er umuliggjort. Det betyr at både kjøps- og selgersida i NordPools spotmarked består av samme selskap eller selskaper med felles eier. Størst av disse er Statkraft-alliansen. Bare produsenter med regulerbare magasiner kan gi reelt prisavhengige bud. Statkraft-alliansen disponerer mer enn 80 prosent av denne magasinkapasiteten.

Sitert fra: Spørsmål til "B" ogsikkert andre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar