tirsdag 10. august 2010

Stortingsmelding nr. 74

Stortingsmelding nr. 74 er forfattet i 1979. Fire år etter at Norges lovgivende forsamling hadde besluttet at innvandringen skulle stoppes omgående. Dokumentet bærer undertittelen "Om innvandrere i Norge".

Det er misvisende.

Dokumentet er intet annet enn en plan for avskaffelsen av både Norge som nasjon og som nordmenns fedreland. Særlig inneholder kapittel 14 i dokumentet interessante formuleringer. Hvem er så forfatteren av Stortingsmelding nr. 74 - selve planen for overgivelse av norsk territorium? Ingen ringere enn landsmoderen selv; Doktor Gro Harlem Brundtland.
Punkt 14.1 avsluttes: "De sentrale myndigheter og de politisk ansvarlige må til enhver tid påvirke massemedia som fjernsyn og radio..."

14.2 innledes slik; "Grunnen må legges til rette for å stimulere den nytenkning og de nye adferdsformer dette krever av hver enkelt av oss.

Oppmerksomheten må ikke rettes mot innvandrerene fordi de er ensbetydende med problemer, men fordi det norske samfunn har fått en ny dimensjon som det må tas hensyn til i den fremtidige planlegging på alle samfunnsnivåer".

Hvis noen fortsatt er i tvil om hvor tilfeldig den etterfølgende multikulturelle misære egentlig er leveres tilståelsen mot slutten av dokument 74; "Det er nødvendig med betydelig innsats av økonomiske og andre ressurser for å ta igjen og styre den utviklingen mot et flerkulturellt/pluralistisk samfunn som vi er inne i (...) En ønsker ikke å stille noe krav om at innvandreren skal bli mest mulig norsk, (assimileres) selv om han eller hun vil bosette seg her for godt. "

Norsk journalistlag følger, slik norsk presse fulgte Goebbels diktat fra april 1940, kommandoene avgitt i "nr 74". I brosjyren "Enfold eller mangfold" - et politisk skrift - instruerer Norges journalistlag sine medlemmer om hvordan de skal oppføre seg for å møte kravene fra Stortingsmelding nr. 74. I brosjyren finnes følgende sjekkliste.

Dokumentet bruker betegnelsen "flernasjonalt samfunn" og anerkjenner dermed kulturnasjonen Norge. Denne glippen er senere rettet og det er i dag ikke anerkjent noen annen tanke enn at nasjonen Norge er en samling individer som ved tilfeldighet eller rettmessig innehar norsk pass.

Ikke glem å ha lyden på.

http://www.baksiden.net/grogoeb.htm

Sitert fra: RE^1: Mange asylsvindlere som bosettes snakker svensk....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar